En güzel dualar

Sehiv secdesi

Sehiv Secdesi Hangi Hallerde ve Ne Zaman Yapılır:

a) Namazda farzlardan birinin unutularak geciktirilmesi.

b) Vaciblerden birinin unutularak geciktirilmesi veya unutularak yapılmaması hallerinde sehiv secdesi yapılır.

Namazdaki bu eksikliği gidermek için namazın sonunda sehiv secdesi yapmak vacibtir. Farzlardan birinin unutularak veya bile bile yapılmaması hâlinde namaz bozulacağı için sehiv secdesi ile tamamlanamaz, namazın yeniden kılınması gerekir. Vaciblerden herhangi birinin bilerek terk edilmesi durumunda sehiv secdesi yapılmaz, namazın yeniden kılınması gerekir.

Namazın kıraatinde hata ve namazın bozulması

Kur'ân kelimelerinden şeddesiz olan bir harfi sehven şeddeli okumak veya şeddeli bir harfi şeddesiz okumak, uzatılacak bir harfi uzatmamak, kısa okunması gereken bir harfi uzatmak, idğam edilecek harfleri ayrı ayrı okumak ve ayrı ayrı okunacak harfleri idğam etmek (birleştirip şeddeli okumak) namazı bozmaz. "İyyâke" kelimesini şeddesiz okumak gibi. Yersiz olarak yapılan imale de namazı bozmaz. "Bismillahi" veya "Mâliki yevmi'd-dîn" âyetlerini imale ile okumak gibi...

Teheccüt (gece) namazı kılmanın fazileti ve mükâfatı

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki:
"Farzlardan sonra en faziletli namaz gece kalkarak kılınan namazdır.” (İmâm-ı Gazâli)

Teheccüt namazının faziletini Cenab-ı Hak ayetlerde bildirmiştirPeygamber Efendimiz (asm) için gece namazı farz kılınmıştır:

“(Habîbim, yâ Muhammed!) Hem gecenin bir kısmında (uyanıp) da sana mahsus bir fazla (farz namaz) olmak üzere, onunla (Kur’ân’la) teheccüt (namazı) kıl! Tâ ki Rabbin, seni Makam-ı Mahmûd’a (övülen bir makama) ulaştırsın.” (İsrâ, 79)

Teheccüd namazının vakti

Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir mikdar uyuduktan sonra kılınacak nafile namaza Salât-ı Leyl (Gece Namazı) denir. Bunun sevabı pek çoktur. Bir mikdar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa, "Teheccüd" adını alır. (Ömer Nasuhi Bilmen)

Teheccüd namazının vakti yatsı namazından sonra başlar, seher vaktine kadar devam eder. Yazın 2, kışın 3'de kılınır diye bir sınırlama yoktur. Önemli olan husus seher vaktinin girmesiyle teheccüd namazının vaktinin bitmiş olmasıdır.

Namazın farzları

Namazın altısı içinde, altısı dışında olmak üzere on iki farzı vardır.
Dışındakiler:
1. Hadesten taharet: Namaz abdesti olmayan bir kimsenin abdest alması, gusül yapması gereken bir kimsenin gusül etmesi yani boy abdesti alması demektir.
2. Necasetten taharet: Vücut, elbise ve namaz kılınacak yerin (insan kanı ve idrarı, at, koyun gibi hayvanların idrar ve dışkıları gibi) dinen pis sayılan şeylerden temizlenmesi demektir.

Namazda kadınların arka safta durmasının önemi

Kadınların arka safta namaz kılması namazda huşu ve dikkatin dağılmaması içindir

Namaz kaç yaşında farz olur?

İnsanın bir emir veya yasakla sorumlu tutulabilmesi için, öncelikle akıllı ve çocukluk devresinden kurtulup bâliğ olması şarttır. İslâm'da sorumluluk durumunda olan kimselerin yapmaları veya yapmamaları gereken bir takım emir ve yasaklar vardır.
Bunlar; farz, vacip, sünnet, müstehab helâl, mübah, mekruh, haramdır. Müslümanlar da bunlardan bir kısmını yapmakla, bir kısmını da yapmamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülükler, büluğ çağı dediğimiz yaşa gelince başlar. Bu nedenle İslâm'ın bülûğ çağı ile çok yakından ilgisi vardır.

Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber okumanın hükmü

Namazın ardından 33 defa “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber” okuyanın denizlerin adedi kadar hatası olsa günahları affedilir
Bir gün başta Ebu Zer olmak üzere muhacirlerin fakirleri Peygamberimiz'e (asm) gelerek şöyle dediler:
‘Ya Resulallah! Varlık sahipleri yüksek dereceleri ve daimi nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Ancak onlar sadaka veriyor biz veremiyoruz, onlar köle azâd ediyor, biz edemiyoruz.’
Peygamberimiz (asm) onlara şu müjdeyi verdi:

İstiaze duasının önemi

Sabah ve akşam namazından sonra “İstiaze duasını” okumanın çok büyük faydaları vardır“Kim her sabah namazından sonra, yerinden kalkmadan ve kimse ile konuşmadan, on defa “lailaheillallahü…” derse, ona on sevap yazılır, on günahı silinir ve on derece yükseltilir. Bu gününde çirkin her şeyden muhafaza altında olur ve şeytandan korunur. Allah'a ortak koşmadan başka hiçbir günah ona o gün tesir etmez.” (Tirmizi)

Amenerrasulü'yü okumanın hikmeti

“Âmenerrasulu’yü” yatsıdan sonra okuyana geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilirGece, Âmenerrasûlü’yü okuyana, her şey onun için yeterlidir. Bu iki ayeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir. (Şir'a'tül İslam)

“Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikir edin!” (Ahzab, 41)
“Esmaü’l Hüsna (en güzel isimler) ise Allah'ındır. Öyle ise O’na onlarla dua edin!” (Araf, 180)
İsm-i Azam Allah (cc) tarafından müminlere hediyedir. Onu okuyanın günahları affedilir

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar