En güzel dualar

Namaz surelerinin okunuş sırası tablosu

Kuranı-ı Kerim’de Fatiha suresinden Nas suresine doğru bir sıralama var. Namazda bu sıralamaya uyulması gerekli.

Fatiha suresini namazda okumak vaciptir. Bu nedenle zammı surelere dâhil edilemez. Yani sıralamalarda yeri yoktur. Fatiha Suresini zammı sureden önce okumak gereklidir.

Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur. Sıralama aşağıdaki gibidir.
1.Fil
2.Kureyş
3.Maun
4.Kevser
5.Kafirun
6.Nasr
7.Tebbet
8.İhlâs
9.Felak
10.Nas

Namaz Sureleri arapça-türkçe okunuşları ve anlamları

Ayet-el Kursi

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاو ;َاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Peygamber Efendimiz’in (asm) sevdiği ve övdüğü yiyecekler

O’nun (asm) yediği ekmek“Hz. Peygamber (asm), daima kepeği alınmamış arpa unundan yapılmış ekmek yemişlerdir.”
Ebu Hazım’dan (ra):
Sehl Bin Sad’a (ra) sordum:
“Dedim ki:
“Allah Resulü (asm) kepeksiz has undan yapılmış ekmek yedi mi?”
“Cevap verdi:
“Peygamber olarak gönderildiğinden ölünceye kadar o, has unu görmemiştir.”
“Peki onun zamanında sizde elekler var mıydı?”
“Allah (cc) onu gönderdiği günden ölünceye kadar elek de görmemiştir.”
“Peki siz elenmemiş arpayı nasıl yerdiniz?” diye sorunca şu cevabı verdi:

Yeni doğan bebeğe yapılması gereken sünnetler

Ezan ve kamet çocuğa yapılan ilk iman telkinidir
Hz. Hasan dünyaya gelince Peygamberi Efendimiz (asm) onun sağ kulağına ezan okumuştur.
Hz. Hüseyin’in rivayetine göre ise Peygamberimiz (asm) bu adetlerinin hikmeti hususunda da şöyle buyurmuşlardır:

“Kimin bir çocuğu olur da, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa, o çocuğa ümmü sıbyan hastalığı zarar vermez (cin zarar vermez).” Çünkü ezanın mana ve muhtevasında tekbir, tevhit, nübüvvet ve namaz gibi dinin esasları bulunmaktadır.
Çocuğa güzel isim vermek çocuğun babası üzerindeki haklarındandır

Peygamber Efendimiz’in (asm) uyku adabı

Peygamber Efendimiz (asm) uyumadan önce muhakkak abdest alırdı“Resulullah (asm) uyumak istediği zaman namaz abdesti gibi abdest alırdı.” (İbnü’l-Cevzi)
“Yatağına girmek istediğin zaman eğer abdestin yoksa aynen namaz için aldığın abdest gibi bir abdest al.”
“Yatağına abdestli olarak girince yastığı sağ tarafına al.” (Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz (asm) uyumadan önce üç mil sürme çekerdi Nebi (asm) her gece uyumadan önce sürme taşıyla her bir gözüne üç mil sürme çekerdi. (Ahmed Bin Hanbel)

Peygamber Efendimiz’in (asm) şakaları ve adabı

Peygamber Efendimiz (asm) insanların en nüktedanı idi“Hz. Peygamber (asm) ahlak olarak insanların en nüktedanı idi.” (Kenzu’l Ummal)

Peygamber Efendimiz (asm) şaka yaparken bile hakikati söylerdi “Ben şaka yaparım; fakat ben, şaka yaparken bile sadece hakikati söylerim.” (Taberani)
Hz. Peygamber (asm) insanlarla şakalaşır ve aynı zamanda:
“Allah doğru söyleyen şakacıyı, şakasından dolayı hesaba çekmez.” buyururdu. (Muafa Bin Zekeriya)
“Kendileri (asm), bir taraftan yeri geldikçe zaman zaman şakalar yaparlar; bir yandan da ashabına, şaka yapmamalarını tenbih ederlerdi.”

Çocuk yaşta yaşanan sıkıntıların sebebi

Çocukların başına gelen musibetler ileride yaşayacakları hastalık ve belalara karşı bir savunma mekanizması geliştirmek içindir
Çocukların başına gelen musibetleri sadece anne-babasının ölümü olarak değerlendirmemek gerekir. En ufak bir kazadan tutun da şiddetli bir hastalığa kadar her musibetin gelmesinde bir hikmet vardır.
Bediüzzaman Hazretleri çocukların başlarına gelen hastalık ve musibetlerin hikmetini şu şekilde izah etmiştir:

Bela ve musibetlerin hayrı ve şerri

Çirkin gibi gözüken musibet ve hastalıklar hakikatte hayırlı ve güzeldir...

Musibet ve hastalıklar şer ve kötülük gibi görünse de aslında hayır ve güzeldir. Kâinatta yaratılmış her şey iki kısma ayrılır. Biri bizzat güzel olan (hüsn-ü bizzat) diğeri ise neticesinde güzel olan şeylerdir (hüsn-ü bil-gayr). Mesela; sağlık bizzat güzel olan bir nimetken hastalık, neticesinde güzelliği ortaya çıkan bir nimettir.
Çirkin gibi gözüken musibet ve hastalıklar hakikatte hayırlı ve güzeldir:

Allah (cc), insanı bu dünyada imtihana tabi tutar. Hastalık ve musibetler ise bu imtihanın gereğidir.

Evlilik ve kader

Hadis-i Şeriflerde eş seçimine dikkat edilmesi tavsiye edilirEş seçiminde kişinin iradesinin belirleyici olduğunu Peygamberimiz'in (asm) eş seçiminde dikkatli davranılmasını tavsiye eden hadislerinden de anlıyoruz. Eğer evlilik meselesi kendi seçimimizle olmayıp, kaderde yazılı olduğu için zorla olsaydı, eş seçiminde dikkatli olmayı tavsiye eden bu hadislere gerek duyulmazdı.

Kaderimiz yazılı olduğu halde dua etmenin önemi

Allah, (o yazıdan) dilediğini siler, (dilediğini de) sabit bırakır. Ana kitap (olan Levh-i Mahfuz) ise O’nun katındadır.” (Ra’d, 39)
Allah’ın (cc) Zatı, ezeli ve ebedi olduğu gibi Zatına ait bir sıfat olan ilim sıfatı da ezeli ve ebedidir. Allah (cc), ilmiyle bizlerin neler yapacağını ezelden bilip Levh-i Mahfuz'a yazmıştır. Bu levha değişikliğe uğramaz.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar