En güzel dualar

SALAT-I NARİYE (TEFRİCİYYE) HATMİ

Salat-ı Nariye nedir?Salat-ı Nariye nasıl okunur?Salat-ı Nariyenin okunuşu?Salat-ı Tefriciyye...

Salat-ı Nariye'nin bir adı da Salat-ı tefriciyyedir.Salat-ı nariye de büyük salevatlardandır.Salevat maksadıyla okunabildiği gibi sıkıntılı zamanlarda da hatmi yapılabilir.
SALATI NARİYE (TEFCİRİYYE)OKUNUŞU:

Salat-ı Fethıye (arapça ve türkçe) okunuşu ve hatmi

Salat-ı Fethıyye nasıl okunur?Salatı fethıyye arapça okunuşu...Salat-ı Fethıye hatmi..

* * *

Salat-ı Fethiye,Münciye ve Tefriciyye gibi Büyük salevatlardandır.Bu salevat-ı şerifede 1000 defa okumak suretiyle hatmi de yapılabilir.
SALAT-I FETHIYYE OKUNUŞU
„Allâahümme salli ve sellim ve bâarik alâa seyyidinâ Muhammedini'l-fâtihı limâa uğlika ve'l-hâtimi limâa sebeka nâasırı'l-hakkı bi'l-hakkı ve'lhâadii ilâa sırâatike'l müstakıym ve alâa âalihii hakka kadrihii ve mikdâarihi'lazıym.“

Mânâsı:

Salat-ı Münciye..ve Salat-ı Münciye hatmi

Salatı münciye nedir?Salatı münciye nasıl okunur?Salatı münciyenin okunuşu..Salatı münciye hatmi nasıl yapılır?

* * *

Salat-ı Münciye büyük salevatlardandır.Salevet olarak tek okunabileceği gibi 1000 defa okumak suretiyle maddi manevi sıkıntılar için hatmi yapılarakta Peygamber (s.a.v.)'e hediye edilir.

SALAT-I MÜNCİYE

Aşure duası

Aşure duası nedir?Aşure duası anlamı..Aşure duası nasıl okunur?Aşurede hangi dualar yapılır?Aşurede nasıl dua edilmelidir?

* *

Aşure günü kılınacak namazlardan sonra,istiğfar ,salevat ve kelime-i tevhid okuyarak aşağıdaki dua okunur:

ELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN...VESSALETÜ VESSELAMÜ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALiHİ VE SAHBİHİ ECMAİN...

ALLAHÜMME ENTEL BEDİYÜL GADİM....EL HAYYUL KERİM...EL HANNANÜL MENNAN...VE HAZİHİ SENETÜN TECİDETÜN ES ELÜKE FİHEL İSMETE MİNEŞŞEYTANİRRACİM....

Kurban kesildikten sonra kılınacak namaz

Kurban kesildikten sonra nasıl namaz kılınır?Kurban kestikten sonra kılınan namazda ne okunur?Kurban namazı nasıl kılınır?

* * *

Kurban sahibi kurbanını kestikten sonra veya başkasına vekalet verip kurbanını kestirdikten sonra "Kurbanınızı kestiğinizde elinizdeki bıçağı bırakın.Sonra iki rekat namaz kılın.Müslümanardan hangi kimse bu iki rekat namazı kılar da Allahü Teala hazretlerinden bir şey isterse Allahü Teala hazretleri ebette o kimseye istediği şeyi verir".Hadisi şerifine uyarak iki rekat namaz kılmak müstehaptır.

Kurban Kesim Duası

Kurban duası nedir?Kurban kesilirken nasıl dua edilir?kurban keserken hangi dua okunur?

kurban kesilmeden önce niyet ettikten sonra şu dualar okunur:
KURBAN DUASI

“ Bismillâhi Allahü ekber
Allahümme hâzâ minke ve ileyke ve tekabbel minnî İnnî veccehtü vechiye lillezi fetares-semâvati vel erda hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikîn
İnne salâtî ve nüsükî ve mahyaye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn Lâ şerîke lehu ve bi zalike ümirtü ve ene evvelül müslimîn

Kabus görmemek için hangi dua okunur?

Rüyada Kabus veya karışık rüya görmemek için, gördüğümüz rüyanın çıkması veya çıkmaması için okunacak dua varmıdır?

* * *

Korkulu rüya görmemek, rüyada kabus görmemek,görülen rüyanın doğru olması,karışık rüya görmemek veya gördüğümüz rüyanın çıkması için ;Yatağa girerken evvela abdest almak gerekir.Zira abdest ile yatan kimse,uykusundan emin olur.Rüyasında karışıklık ve kabus olmaz.İstemediği korkunç rüyaları görmez ve gördüğü rüya doğru çıkar.

Abdestli uyuyan kimse süfliyattan ve cinlerden emin olur.Bu halde uykuda ölürse şehitlit mertebesine ulaşır.

SULTAN MEHMED REŞÂD'IN DUÂSI

Osmanlı padişahlarının hemen hepsi dinine, vatanına ve milletine bağlı kimselerdi. Sultan Mehmed Reşad'ın mesânesinde taş olduğu tesbit edilince, Berlin'den ünlü bir cerrah getirildi ve Yıldız Sarayı'nda ameliyat edildi.

ALLÂH'A GİZLİCE DUÂ ETMEK

Âyet'i kerimede buyuruldu ki: "Sen sesini yükseltsen (de, yükseltmesen de birdir. Allâh'a duâyı, zikri âşikâre yapsan da yapmasan da müsâvidir.) Çünkü O, gizliyi de, gizlinin daha gizlisini de bilir." (S. Tâhâ, 7)

Allah Teâlâ'ya kulluk ve ibâdet, tevâzu ve mahviyet içinde kalpten yapılır. Gürültülü bir şekilde slogan atar gibi yapılan duâ ve ibâdetler, huzûru zedeler. Zâten Cenâb-ı Hakk'ın kendisine yüksek sesle, sloganvâri kulluk yapılmasına ihtiyacı yoktur. O, kulunu tevâzû içinde görmek ister.

ALLAH SİZE HİDÂYET VERSİN

Resûlullah Efendimiz, aksıran kimse Elhamdülillah derse, ona "Yerhamükellâh" yani, Allah sana merhamet eylesin, diye duâ ederdi.

Son yorumlar